Een dag vol ontdekkingen en verrassingen!

Een dag vol ontdekkingen en verrassingen!

Disclaimer

Open Bedrijvendag Doetinchem streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt Open Bedrijvendag Doetinchem echter niet, noch kan Open Bedrijvendag Doetinchem hiervoor aansprakelijk gehouden worden.
Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Open Bedrijvendag Doetinchem zijn verstrekt.

Open Bedrijvendag Doetinchem aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites.
Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen.
Het auteursrecht op deze website berust bij Open Bedrijvendag Doetinchem of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Open Bedrijvendag Doetinchem.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op organisatie@openbedrijvendagdoetinchem.nl

Laatste update: 03-12-2020

Niets missen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven
© 2024 Open Bedrijvendag Doetinchem